Töötajad

Külli Urb
Pedagoogiline kõrgharidus (TPedl 1982), Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutajaliige, täienduskoolitus Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi 2010, Meiepere lapsehoius alates september 2006

Mirjam Urb
Alushariduse pedagoog (BA Tallinna Ülikool 2012), täienduskoolitus Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi (2010), õppinud waldorfkoolis 1991-2000, Meiepere lapsehoius alates oktoober 2006

Kaire Jääts
Alushariduse pedagoog (BA Tallinna Ülikool 2020), Meiepere lapsehoius alates oktoober 2010

Kadri Viil
Lapsehoidja kutsetunnistus (Tallinn 2020), täienduskoolitus Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi (2010), Meiepere lapsehoius alates juuli 2017

Margit Pikmets
Majanduskõrgharidus (Tartu Ülikool 1991), Eelpedagoogika täiendõpe 320 tundi (Tartu Ülikool 2022), Meiepere lapsehoius alates august 2022

Anneli Raieste
Lapsehoolduspuhkusel