Töötajad

 

Külli Urb
Pedagoogiline kõrgharidus, erinevad waldorfpedagoogika kursused Rootsis, Soomes, Eestis 1990-2019, Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutajaliige, läbinud täienduskoolituse Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi 2010

Kaire Jääts
Lapsehoidja kutsetunnistus, erinevad waldorfpedagoogika kursused 2006-2019. Alates 2016. aasta sügisest õpib Tallinna Ülikooli kaugõppes alushariduse pedagoogikat.

Mirjam Urb
Pedagoogiline kõrgharidus (2012), lapsehoidja kutsetunnistus, läbinud täienduskoolituse Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi 2010, õppinud waldorfkoolis 1991-2000, erinevad waldorfpedagoogika kursused 2006-2019

Anneli Raieste
Lapsehoidja kutsetunnistus, erinevad waldorfpedagoogika kursused 2017-2019. Alates 2018. aasta sügisest õpib Tallinna Ülikooli kaugõppes alushariduse pedagoogikat.