Töötajad

Külli Urb
Pedagoogiline kõrgharidus (TPedl 1982), Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutajaliige, täienduskoolitus Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi 2010, Meiepere lapsehoius alates september 2006

Mirjam Urb
Alushariduse pedagoog (BA Tallinna Ülikool 2012), täienduskoolitus Tartu Ülikooli juures „Waldorfpedagoogika alushariduses“ 320 tundi (2010), õppinud waldorfkoolis 1991-2000, Meiepere lapsehoius alates oktoober 2006

Kaire Jääts
Alushariduse pedagoog (BA Tallinna Ülikool 2020), Meiepere lapsehoius alates oktoober 2010

Kadri Viil
Lapsehoidja kutsetunnistus (Tallinn 2015), Meiepere lapsehoius alates juuli 2017

Margit Pikmets

Anneli Raieste
Lapsehoolduspuhkusel